jedinstvom do kraja "Izraela"
Lider Islamske revolucije u Iranu, ayatollah Homeini: "Kada bi svaki musliman prolio samo kantu vode na Izrael, Izrael bi odnijela poplava"
Otpor
“Ovaj narod, da bi sačuvao istinski, ljudski, islamski, revolucionarni, nacionalno kulturni položaj i ugled, ima potrebu za borbom, otporom, istrajnošću pred napadima neprijatelja, i za napadima na slabe tačke neprijatelja.”
Saznaj više
Sloboda
...je jedna od najvećih i najuzvišenijih ljudskih vrijednosti
Saznaj više
Borba
A zašto se vi ne biste borili na Allahovom putu za potlačene, za muškarce i žene i djecu, koji uzvikuju: Gospodaru naš, izbavi nas iz ovoga grada, čiji su stanovnici nasilnici
Saznaj više
Previous
Next

Citati i izreke

”Kada nepravda postane zakon, tada otpor postaje dužnost!”

Sloboda

Tajna sreće je sloboda. A tajna slobode je hrabrost. – Tukidid

Otpor

Čovjek postaje slobodan svojom odlukom, otporom i nepristajanjem. – Meša Selimović

Borba

Ko se bori, taj može i izgubiti; ali ko se ne bori, taj je već izgubio. - Breht

Post Views: 0